Eines de l'usuari

Eines del lloc


mg25_45:start

CURS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT: CURS 22 23

El CFA Vallès ofereix un curs de preparació per a les proves d'accés a la universitat adreçat a les persones que vulguin preparar-s'hi per tal d'iniciar estudis universitaris.

MATÈRIES

Més grans de 25 anys

Al nostre centre s'imparteixen les següents matèries que són comunes per a tot l'alumnat més gran de 25 anys:

a) Comentari de text

b) Llengua catalana

c) Llengua castellana

d) Llengua anglesa

A més, s'hi imparteixen les següents matèries específiques:

a) Estadística

b) Biologia

c) Geografia

d) Història contemporània

Més grans de 45 anys

Aquest alumnat ha de cursar les següents matèries (comunes a ambdues proves, la de 25 i la de 45 anys), però no ha de preparar-se cap matèria específica:

a) Comentari de text

b) Llengua catalana

c) Llengua castellana

Un cop superada la prova, l'alumnat més gran de 45 anys haurà de fer una entrevista a la facultat on vulgui cursar els seus estudis universitaris.

HORARIS CURS 23 24

GRUP A - Matí

Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
MG25/45 A
( Materies comunes)
09:30-12:30 09:30-11:30 09:30-12:30 Jordi Boldú
MG25/45 1 i 2
( Mat. específiques)
17:30-20:30 17:30-20:30 -


GRUP B - Tarda

Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
MG25/45 B
( Matèries comunes)
16:00-17:30 16:00-17:30 17:30-19:00 17:30-21:00 Elisenda Olivella
MG25/45 A i B
( Matèries específiques)
17:30-20:30 17:30-20:30

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Persona de contacte per a la informació i l'orientació sobre el curs de preparació, les proves d'accés i els estudis:

Jordi Boldú / jordi.boldu@cfavalles.orgPROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MÉS GRANS DE 25 ANYS I DE 45 ANYS

INFORMACIÓ GENERAL

Més grans de 25 anys

  • Les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

Més grans de 45 anys

  • Les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys són comunes per a totes les universitats de Catalunya i consten d'un examen i d'una entrevista personal. L'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte, només tindrà validesa l'any en què es fa i per accedir a un únic centre-estudi.
  • La superació d'aquestes proves també permet d'obtenir l'Exempció TOTAL de les Proves d'Accés a CFGS i accedir a qualsevol dels dels Cicles de Formació de Grau Superior.
  • També poden, de forma simultània, presentar-se a les proves d'accés per a més grans de 25 anys.

CONVOCATÒRIES

Les proves d'accés es convoquen una vegada l'any. Cada persona candidata disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Una vegada superada la prova d'accés, les persones candidates podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar-ne la qualificació. La qualificació obtinguda té validesa indefinida.

REQUISITS

Més grans de 25 anys

• Tenir 25 anys l'any natural en què es realitzarà la prova.

• No haver superat les PAU (o equivalent).

• No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).

• No tenir cap titulació universitària.

Més grans de 45 anys

• Tenir 45 anys l'any natural en què es realitzarà la prova.

• No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat.

FASE ESPECÍFICA

Aquesta fase està estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s'articulen els títols universitaris oficials de grau.

La seva finalitat és valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s'organitzen els títols universitaris oficials de grau.

S'estructura en cinc opcions:

A. Arts i humanitats
B. Ciències
C. Ciències de la salut
D. Ciències socials i jurídiques
E. Enginyeria i arquitectura

El candidat ha d'escollir una de les cinc opcions. La fase específica consta de dos exàmens corresponents a matèries vinculades a l'opció d'accés triada.

En funció de l'opció triada, el candidat tindrà preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció. L'adscripció dels títols universitaris oficials de grau a les branques de coneixement es pot consultar al web: http://universitats.gencat.cat/ca/cercador/.

La persona candidata que s'examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d'accés, s'haurà examinat de més d'una opció i, per tant, tindrà preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d'accés.

Temaris i informació de les Proves d'Accés a Universitat per a més grans de 25 anys

Temaris i informació de les Proves d'Accés a Universitat per a més grans de 45 anys

Models d'exàmens de les Proves d'Accés a Universitat per a més grans de 25 anys

Models d'exàmens de les Proves d'Accés a Universitat per a més grans de 45 anysPROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT: CONVOCATÒRIA 2023

CALENDARI i HORARI PROVES

* Matrícula de les proves: de dilluns 6 a dijous 16 de febrer de 2023

* Últim dia de pagament i lliurament documentació: dimarts, 1 de març de 2023

* PAU mès grans de 25 i 45 anys (Fase general): dissabte, 22 d'abril de 2023

* PAU més grans de 25 anys (Fase específica): dissabte, 29 d'abril de 2023

* Tribunal especial i incidències: divendres, 5 de maig de 2023

* Publicació del resultat de les proves: dimarts, 16 de maig

* Sol·licitud de revisió de les proves: de dimarts 16 a dijous 18 de maig de 2023

* Publicació resultats revisió: divendres, 26 a dilluns de 2023

* Sol·licitud per veure exàmens revisió: de divendres 26 a dilluns 29 de maig de 2023

Instruccions per al dia de la prova

mg25_45/start.txt · Darrera modificació: 08/10/2023 10:07 per montse