Eines de l'usuari

Eines del lloc


documents_per_a_la_preinscripcio

Curs 2024-2025

El procés constarà d’una entrevista d’orientació individual o grupal i, en alguns casos, d’una prova de nivell.

Consulteu la documentació específica necessària per a cada ensenyament i per a sol·licitants menors d'edat.

♦ Model de sol·licitud de la persona menor d'edat:

MODEL SOL·LICITUD MENORS

♦ Model d'autorització del pare, mare o el/la representant legal:

MODEL D'AUTORITZACIÓ DE MENORS

♦ Model del document acreditatiu de la relació contractual amb l'empresa:

MODEL DE RELACIÓ CONTRACTUAL

En tots el casos s'ha d'emplenar la sol·licitud de preinscripció i el full d'orientació:Per saber en quins casos és permès de matricular-se a un menor de 18 anys en un centre de formació d'adults, aneu a Preinscripció i matrícula.

Un cop presentada la sol·licitud en el centre de formació de persones adultes, i si es compleixen tots els requisits, la directora autoritzarà la inscripció de la persona menor de 18 anys a cursar l'ensenyament de formació de persones adultes.

En el supòsit que la persona sol·licitant no aporti justificació dels motius que li impedeixin d'assistir als centres en règim ordinari, se li denegarà l'admissió.

documents_per_a_la_preinscripcio.txt · Darrera modificació: 29/05/2024 04:00 per montse